Teamet på Pluro

info@pluro.se 20 September 2018, c:a 4 minuters läsning

Robotrådgivning

Just nu finns det inget inom finansindustrin som är hetare än så kallad robotrådgivning (eng. Robo-advice). Alla vill ha en del av kakan. Flera banker och finansiella institut har lanserat egna robotlösningar såsom t.ex. Nordea, Avanza och Nordnet. Utöver detta finns ett flertal fristående aktörer såsom Lysa, Fundler, Waizer och Opti. I mångt och mycket följer utvecklingen i Sverige vad som redan tidigare skett i framförallt USA och Storbritannien där etablerade aktörer som Black Rock och Vanguard lanserat robottjänster liksom fristående aktörer som Wealth Front, Nutmeg och Betterment.

Varför detta intresse bland de finansiella aktörerna?
Svaret är mycket enkelt och stavas effektivitet eller snarare marginalkostnad. När väl roboten och produktuniversumet (de fonder eller värdepapper som ingår) är uppsatt och rullar går det att koppla på ”hur många kunder som helst” på roboten utan att det kostar mer. Detta kallas att marginalkostnaden för att lämna råd är väldigt låg (i det närmaste noll). En låg marginalkostnad med en hög potentiell intjäning är oerhört attraktivt utifrån ett lönsamhetsperspektiv vilket är något flera aktörer uppmärksammat.
Svenska Kinnevik betalade under våren 2016 mer än femhundra miljoner kronor för drygt 9 % av amerikanska robotrådgivaren Betterment (vilket gör att värderingen då uppgick till över fem miljarder kronor).

Vad betyder detta för dig?
Till att börja med kan det vara viktigt att reda ut vad en robotrådgivare eller automatiserad rådgivningstjänst är. Finansinspektionen beskriver i en promemoria från 30 december 2016 automatiserad rådgivning som personliga råd om finansiella instrument som lämnas utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig inblandning. Ofta sker detta online. I praktiken får du får tillgång till ett verktyg som är helt eller delvis automatiserat och processen sker delvis eller helt utan mänsklig kontakt. Enligt Finansinspektionen innefattas däremot inte traditionell rådgivning på kontor där rådgivaren har stöd av ett IT-verktyg. Detta är ytterligare en viktig attraktionsfaktor för de finansiella aktörerna. Du gör nämligen mer av jobbet själv tillsammans med roboten vilket kostar betydligt mindre än att ha en fysisk person som ställer en massa frågor, försöker förstå din situation, tvingas dokumentera i olika system och dessutom behövs inga lokaler för möten – mer effektivt för rådgivaren helt enkelt.

Hur pengarna förvaltas beror lite på hur roboten ser ut och skiljer sig mellan olika aktörer. Dels ifråga om hur roboten är programmerad (hur den sätter ihop en portfölj eller lämnar råd), dels ifråga om vilka produkter som ingår. Slutligen är det rätt stor skillnad i pris mellan olika aktörer.

Jan Bolmeson som grundat informationssidan RikaTillsammans har i en artikel publicerad 29 oktober 2017 testat och jämfört tre svenska robotrådgivare. Artikeln ger en inblick i vad dessa tjänster innebär och vilka produkter som används till underliggande investeringar och vilka kostnader som är förknippade med dessa.

Vad är då fördelarna med att använda en robotrådgivare?
Igen, det varierar beroende på lösning. Tittar vi på de svenska alternativen kan konstateras att några, men inte alla av dem är billigare än traditionella förvaltningstjänster. Dels ifråga om vilket arvode som tas ut för förvaltningen och rådgivningen, dels ifråga om vilka produkter som ingår där en klar preferens mot indexprodukter märks (vilket gör förvaltningen billigare). Det kan dock noteras att kostnadsuttaget varierar enormt mellan de olika robotrådgivarna så det är viktigt att välja aktör med omsorg (se våra kunders rating av robotrådgivare här).

En annan aspekt av robotrådgivarnas framväxt är att du generellt behöver mindre kapital än vid en traditionell förvaltningstjänst. Om du historiskt behövt kanske en miljon sek för att erbjudas diskretionär förvaltning finns det nu aktörer som erbjuder dessa tjänster från tusen kronor.

Så, är robotrådgivning något för dig?
Kanske. Det beror på hur mycket eller lite du vill göra själv, vad du tycker är viktigast med ditt sparande, samt kanske framförallt om du känner att det är viktigt för dig att ha någon att diskutera dina investeringar med.


Vi har startat Pluro för att göra det enklare för dig som sparare att ta kontroll över din sparandesituation.

Pluro - för ett enklare sparandeKategorier