FAQ - Vanliga frågor

Om tjänsten

Pluro är gratis för dig som privatperson. Vår övertygelse är att samhällsnyttig information inte ska kosta något för dig.
Vår ambition är att vara konsumenternas oberoende guide på rådgivnings- och sparandemarknaden. Att då ta betalt av konsumenterna känner vi skulle gå emot den ambitionen. När vi på sikt har uppnått tillräckligt höga besökarantal kommer vi att utforska olika betalningsmodeller, men vi kommer aldrig att ta betalt av konsumenterna.
Det är inte vår affärsidé att ta ställning till vilken tjänst eller aktör som är bäst för alla kunder (eller för dig specifikt), och vi kommer därför inte hjälpa dig att välja aktör. Däremot, med hjälp av självtestet och jämförelseverktyget, är vår målsättning att du ska få de bästa förutsättningarna för att själv avgöra vilken sparandeform/aktör som passar dig och dina personliga förutsättningar bäst.
Pluro strävar efter att ge dig den information du förtjänar och behöver inför ett beslut om ditt sparande. Vi tror på kundkraft och på att vi gemensamt tar bättre beslut om vi har mer information. Däremot hjälper vi dig inte att faktiskt byta aktör eller flytta pengar. Men där är det institutet du är intresserad av att byta till vanligtvis mycket hjälpsamma.
Dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). För att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas, klicka här.
Vi använder avancerad kryptering och det senaste inom informationssäkerhet för att se till att dina personuppgifter är så skyddade de bara kan bli (256-bitars AES med CBC över TLS/SSL, för att vara exakt).
Dina svar och din information du lämnat på hemsidan är lagrad med avancerad kryptering och det senaste inom informationssäkerhet i våra databaser. Detta innebär att informationen är skyddad från obehörig åtkomst och att ingen kan koppla specifik information och specifika svar till dig och dina personuppgifter.
Innan publicering granskas recensioner som använder fältet för fritext för att säkerställa att de inte bryter mot våra användarvillkor. Din recension bör publiceras inom kort. Om din recension publicerats i redigerad form är det endast för att t.ex. ta bort länkar till virus eller destruktiva filer, eller namn på en kontaktperson hos ett visst institut m.m., som är förbjudet enligt användarvillkoren.
Nej, men du kan gå in på pluro.se i både mobilen och iPad eftersom vår hemsida är en s.k. responsiv hemsida (vilket innebär att den är anpassad till såväl mobil som iPad). Om du vill kunna nå pluro.se med ett klick varje gång du känner för det kan du också skapa ett bokmärke för pluro.se i din webbläsare!
Nej. Ofta är fondförvaltare ”steget under” andra aktörer. T.ex. kan man gå till en rådgivare och få råd om hur pengar ska placeras i olika fonder eller bli kund hos en s.k. nätmäklare som har en rad olika fonder på sin plattform. Rådgivaren tar då ofta en avgift för sina råd, vanligast är i form av en procentsats utav investerat kapital. Sedan tar fondförvaltarna också en avgift för förvaltningen av fonderna du placerat i, även här oftast som en procentsats av investerat kapital. Våra jämförelseverktyg och tjänster fokuserar alltså på första ledet – de som förmedlar sparprodukterna och ger råd kring dessa inte de som utfärdar eller förvaltar produkterna.  Dessutom finns redan mycket oberoende information om fondutvärdering för er konsumenter. Vi kan t.ex. på detta tema varmt rekommendera www.morningstar.se.

Allmänt

Pluro.se riktar sig mot alla som har ett sparande eller är intresserade av att skaffa ett sådant. Du behöver inte vara multimiljonär eller insatt i sparandebranschen för att dra nytta av vår tjänst – vi har något för alla!
Sparandekostnaderna är hushållens näst största utgift efter boende. Det började med att vi privat var nyfikna på sparande och chockerades över hur svårt det var att hitta svar och information generellt kring sparande och rådgivning specifikt. Det var inte bara svårt att veta exakt vad man som kund betalade, utan även vad man betalade för, vilka krav man kunde ställa, och vilka aktörer som hade ett konsumentvänligt erbjudande. Vi såg genast behovet av att skapa en frizon för konsumenter där de kunde jämföra olika erbjudanden och få information utan att behöva oroa sig för att aktörer med egenintressen trycker på dem olika åsikter eller uppfattningar. Därför skapade vi Pluro.

Information riktad till aktörer på sparandemarknaden

Två steg:
  1. Vi kollade hos Finansinspektionen vilka bolag som hade tillstånd till att ge investeringsråd till privatpersoner och vilka som hade tillstånd till att ägna sig åt s.k. diskretionär portföljförvaltning (totalt ca 500 bolag).
  2. Vi kontaktade sedan dessa ca 500 bolag och tog bort de som informerade oss om att de antingen inte vänder sig till nya privatkunder eller t.ex. endast ägnar sig åt fondförvaltning.
På tre olika sätt, med blandad framgång:
  1. Vi har informerat respektive aktör om vilken tjänst vi tänkt skapa och då också skickat ut ett frågeformulär för dem att fylla i, med den information vi behövt (med den här metoden fick vi nästan inga svar),
  2. Vi har letat information på aktörernas webbplatser (med den här metoden fick vi viss information), och
  3. Vi har kontaktat de olika aktörerna, i egenskap av privatpersoner intresserade av aktörernas erbjudanden, och i samtal med dem ställt de frågor vi har sökt svar på (med den här metoden var vi – märkligt nog – mycket mer framgångsrika än med metod 1 och 2…).
Pluro finns till för de enskilda kunderna. Vi presenterar publik data för att en kund ska ha möjlighet att ta ett så informerat beslut som möjligt. Vi kommer därför inte ta bort någon aktör från hemsidan om inte sådan aktör inte längre har relevanta tillstånd hos Finansinspektionen. Om ni upplever att informationen om er är inkorrekt är ni välkomna att kontakta oss med korrekt information på info@pluro.se.

Om bolaget

Nej. Vi erbjuder inga tjänster som kräver tillstånd från Finansinspektionen och Finansinspektionen ”utövar därmed inte tillsyn”, som det heter på myndighetsspråk, över vår verksamhet.
Nej. Vi tillhandahåller olika verktyg och ger viss information som konsumenter kan använda sig av i valet av sparform, men vi rekommenderar aldrig någon specifik sparform, något specifikt avtal, eller någon specifik investering.
Pluro ägs till fullo av sina medarbetare. Ingen av medarbetarna i Pluro representerar eller agerar för någon bank, något värdepappersbolag, någon försäkringsförmedlare, eller något bolag överhuvudtaget som informeras om på hemsidan, utöver Pluro.

Om rådgivning/sparande i allmänhet

Mycket större effekt än vad du antagligen tror! Albert Einstein sägs ha sagt att ränta-på-ränta effekten är världens åttonde underverk. Även om du kanske bara sparar några hundra kronor om året nu i början så innebär de s.k. ränta-på-ränta effekterna att det kan få en mycket stor effekt på ditt kapital om några år.
Nej, inte alltid. Generellt är lägre avgifter naturligtvis bättre än högre . Det finns dock aktörer som motiverar sina högre arvoden med att lägga ned mycket tid på dig som kund och göra eller rekommendera investeringar som verkligen skapar ett mervärde för dig. Dessvärre verkar de vara en minoritet på marknaden.

Inte fått svar?

Skicka ett meddelande till info@pluro.se så svarar vi så fort vi kan!