Om Pluro

Vad är Pluros vision?

Pluros vision är att jämna ut konsumenternas informationsunderlägen gentemot instituten på sparandemarknaden. Genom att ge konsumenter information de tidigare inte haft tillgång till är vår förhoppning att makten på sparandemarknaden ska flyttas från instituten till konsumenterna. På så vis kommer sparandemarknaden bli mer rättvis.

Vem står bakom Pluro?

Pluro ägs till fullo av sina medarbetare. Ingen av medarbetarna i Pluro har några intressen i någon bank, något värdepappersbolag, någon försäkringsförmedlare eller liknande.

Jag har fler frågor!

Kanske är din fråga besvarad i vår FAQ? Om inte, tveka inte att skicka ett mail till info@pluro.se så försöker vi svara så snabbt vi kan!

Kontakta

Pluro AB, org. nr 559124-6979, nås enklast på info@pluro.se.

Richard Ramberg, 0769-22 22 10