Aktörer av typen

Nätmäklare

Nätmäklare riktar sig mot de kunder som huvudsakligen inte söker någon individuell rådgivning utan fattar sina beslut själva. Nätmäklarna tillhandahåller dock ofta utförlig marknadsinformation som kunder kan ta del av när beslut fattas.