Vad betyder Värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsnamn för olika finansiella instrument, bl.a. aktier, obligationer, fondandelar eller strukturerade produkter.