Vad betyder Utländska Aktörer?

PLURO-KATEGORISERING: Utländska aktörer i denna grupp har privatbanksverksamhet som är tillgänglig för svenska kunder. Eventuella kontaktpersoner är normalt sett baserade utomlands (t.ex. London eller Zürich). Utländska aktörer i denna grupp har typiskt sett högre minimikapitalkrav för erbjudandet av sina tjänster än vad motsvarande svenska aktörer har.