Vad betyder Traditionell Rådgivning?

Traditionell Rådgivning avser en rådgivningsform där rådgivaren samlar in data om dig (om din ekonomiska situation, riskvilja, investeringshorisont och erfarenhet). Därefter får du ett förslag på lämpliga tjänster och produkter baserat på hur aktiv du själv vill vara. En tydlig skillnad mot diskretionär portföljförvaltning är att rådgivaren behöver inhämta ditt godkännande inför varje investering, t.ex. om rådgivaren vill sälja en fond för att köpa en annan. Prismodellen är, liksom för diskretionär portföljförvaltning, normalt en procentandel av det kapital som är föremål för rådgivningen.