Vad betyder Tjänstepension?

Tjänstepension betalas av arbetsgivaren (och enligt pensionsmyndigheten har ungefär 90% av alla anställda tjänstepension). Tjänstepensionen består av ålderspension, efterlevandeskydd och ersättning vid sjukdom. Den är ofta en stor del av din framtida pension. Hur stor tjänstepensionen blir påverkas av hur länge du arbetar, hur stora premier som betalas in och hur dessa premier placeras.