Vad betyder Strukturerade Produkter?

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för flera olika produkter som aktieindexobligationer, autocalls, sprinters, indexobligationer m.fl. Gemensamt för dessa produkter är att de har en viss löptid (produkten har en livstid). Vanligen är löptiden 1-5 år och alla olika typer av exponeringar går att få (olika marknader och tillgångsslag). En strukturerad produkt består ofta av en obligation och ett derivat som gör att om produkten innehålls en viss tid så utfaller hela eller delar av det satsade beloppet. Detta om inte bolaget som utfärdat obligationen går i konkurs (vilket flera sparare som köpt strukturerade produkter innehållandes obligationer utgivna av amerikanska investmentbankerna Bear Stearns och Lehman Brothers tyvärr fick erfara under finanskrisen).