Vad betyder Robotrådgivning / Automatiserad Rådgivning?

Robotrådgivning / Automatiserad rådgivning avser en webbaserad tjänst där du genom ett elektroniskt formulär svarar på ett antal frågor och sedan får ett förslag på en portfölj eller förslag på specifika investeringar. Flera robotrådgivare har startats i Sverige under senare år och det finns även många robotrådgivare i utlandet. Robotrådgivarnas avgifter är ofta låga och ”lågkostnadsprodukter” (t.ex. sådana produkter som kallas indexfonder, ETF:er) används ofta. Robotrådgivning är typiskt sett helt automatiserad, vilket är varför det kallas ”robotrådgivning”.