Vad betyder Rådgivande Portföljförvaltning?

Rådgivande Portföljförvaltning används på denna sida synonymt med definitionen av Traditionell Rådgivning.