Vad betyder Provisionsintäkter (även kallat "kick-backs”)?

Provisionsintäkter (även kallat distributionsavgifter, retrocessioner eller kick-backs) innebär att om Banken A säljer (ger råd om placering i) fondbolaget B:s fond så får Banken A en ersättning, som vanligen är 50-70 % av fondavgiften. Ersättningen utgår som en procentuell andel av investerat kapital. Samma ersättning betalas av fondbolagen till nätmäklarna för fonder som köpts genom nätmäklarnas plattformar.