Vad betyder Portfölj?

Portfölj avser vanligtvis ditt samlade innehav av värdepapper.