Vad betyder Öppen Arkitektur?

Öppen Arkitektur avser en situation där en rådgivare eller en plattform erbjuder produkter (ofta fonder) från andra bolag än det egna t.ex. en bank som i sitt placeringsuniversum har en rad fonder från andra fondbolag. Motsatsen är således om aktören endast arbetar med produkter från de egna leden.