Vad betyder ISK (Investeringssparkonto)?

ISK (investeringssparkonto) är en sparform där man slipper redovisa sina olika köp och försäljningar av t.ex. fonder och aktier individuellt till Skatteverket. Du betalar inte heller någon skatt direkt på faktisk avkastning. Istället betalar man en s.k. schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal. Till det värdet adderas insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Innehavaren av kontot behöver inte själv administrera och rapportera till Skatteverket för kontot.