Vad betyder Investeringsrådgivare?

Investeringsrådgivare avser en person (eller en ”robot”) som lämnar råd. För att en rådgivare ska kunna lämna råd enligt gällande lag måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Rådgivaren måste bl.a. ha kontrollerat att investeringen (i) uppfyller kundens syfte, (ii) ryms inom de risker som kunden finansiellt kan bära, samt (iii) är sådan att kunden har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunden ska förstå riskerna med investeringen.