Vad betyder Fondförvaltare?

Fondförvaltare avser den person/de personer på ett fondbolag som är ansvariga för förvaltningen av en fond, d.v.s. avgör bl.a. vilka tillgångar som fonden ska investera i.