Vad betyder ETF?

ETF står för "Exchange Traded Fund", vilket på svenska översätts till ”börshandlad fond”. En ETF till skillnad från "en vanlig fond" handlas över börsen och prissätts i realtid (precis som en aktie). Det finns idag många typer av exponering du kan få via en ETF - allt ifrån olika geografiska index till sektorer, branscher och olika typer av råvaror. ETF:er liksom indexfonder är generellt sett billigare än aktivt förvaltade fonder (men inte alla gånger). När du handlar utländska ETF:er glöm då inte att tänka på att du ofta kan få en valutaexponering genom ETF:er, då de flesta utländska ETF:er handlas i USD eller EUR.