Vad betyder Diskretionär Förvaltning?

Diskretionär Förvaltning innebär i praktiken att du ger din rådgivare ett uppdrag att ta hand om dina pengar utifrån vissa förutbestämda ramar, utan att rådgivaren behöver få ditt godkännande inför varje transaktion, t.ex. vid säljande av en fond för att köpa en annan fond eller liknande. Vilka beslut och förändringar som får göras framgår då i ett avtal mellan dig och rådgivaren, men därefter har rådgivaren/förvaltaren rätt att göra de förändringar som rådgivaren anser vara lämpliga. Prismodellen är normalt en procentandel av det kapital som rådgivaren förvaltar åt dig.