Vad betyder Courtage?

Courtage är en transaktionsavgift som tas ut när du köper eller säljer aktier eller andra finansiella instrument. Ofta finns det ett fast minimibelopp och en procentuell avgift som gäller efter att minimibeloppet har uppnåtts.