Vad betyder Bitcoin?

Bitcoin avser en typ av kryptovaluta som skapades 2009. Bitcoin är den största kryptovalutan idag. För att äga Bitcoin behöver du en s.k. Bitcoin-plånbok med en Bitcoin-adress. Det maximala antalet Bitcoins som kan skapas är 21 miljoner och det finns idag knappt 17 miljoner i cirkulation. Bitcoins värde är inte kopplat till någon underliggande tillgång (till skillnad mot en aktie vars värde är kopplat till bolaget som utfärdat aktien), utan värdet på en Bitcoin avgörs av vad en annan person på marknaden är beredd att köpa den för. Bitcoin är således en mycket volatil tillgång. Se här för en guide om bitcoin i Sverige.