Vad betyder Alfa- resp. Betaprodukter?

Alfa- resp. Betaprodukter avser i förvaltningssammanhang om en produkt är aktivt förvaltad (alfa) eller passivt (beta). Betaprodukter följer normalt utvecklingen av en underliggande marknad (ett underliggande index). Indexfonder är alltså ett exempel på en betaprodukt. Alfaprodukter är aktivt förvaltade fonder inklusive de flesta hedgefonder där förvaltarens skicklighet avgör om du får en bättre eller sämre avkastning än index.