Teamet på Pluro

info@pluro.se 12 January 2018, c:a 3 minuters läsning

Välkommen MiFID II!

Den 3 januari 2018 implementerades MiFID II i svensk rätt. Eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, som det egentligen heter. Banker och värdepappersbolag har varit extremt fokuserade på detta nya regelverk under flera års tid och det finns goda skäl till det. Regelverket är mycket omfattande och innebär stora förändringar för aktörerna på sparandemarknaden.

Vi fattar. Du bryr dig säkert inte om vilka krav som ställs på aktörerna på sparandemarknaden. Du är säkert mer nyfiken på vad det innebär för dig som sparare? Här kommer de viktigaste punkterna.

Viktigast av allt skulle vi säga är frågan om hur tydligt priser och avgifter nu behöver redovisas. Det kommer bli tydligare angivet exakt vad du betalar i avgifter för ditt sparande. Inte bara kommer du kunna se vad en viss fondavgift är i procent, vad du betalat i rådgivningsarvode i procent eller kronor eller vad du har haft för courtageavgift. Du kommer nu också kunna se i kronor och ören vad du har förlorat på dessa arvoden och avgifter.

Vårt förslag är att du begär ut dessa uppgifter. Och att du använder dem. Det finns nämligen flera olika sätt som du kan använda dem på.

Vad kan du göra?
Du kan ha en diskussion med din rådgivare om vad du har fått för allt det du betalat. Du kan pruta hos din befintliga aktör. Du kan begära in offerter från andra aktörer och jämföra priser (du kan såklart också använda www.pluro.se för att göra dessa jämförelser, för det är – helt ärligt – ett bra ställe att börja på) och du kan göra allt av ovan i kombination.

Marknadseffekter
Finansinspektionen tror att införandet av MiFID II kommer att leda till förenklade rådgivningstjänster och ett ökat utbud av produkter med lägre avgift (såsom indexfonder som inte sällan används i robotrådgivningstjänster). Vi delar den uppfattningen, men vi tror också att det framförallt kommer leda till att makt flyttas från aktörerna på sparandemarknaden till konsumenterna, som får större verktyg till att hävda sin rätt gentemot aktörerna på sparandemarknaden.

Vad bör du göra?
Vår enkla poäng är följande; använd den information du nu har till ditt förfogande, använd våra tjänster och försök att ta kontroll över din sparandesituation då du har massa pengar att tjäna på detta. Vi vet, det är inte enkelt, det är inte kul (många tycker t.o.m. att det är ganska tråkigt), MEN, du har så mycket att vinna på att lägga den lilla tid som krävs för att spara pengar på ditt sparande.

Vi har startat Pluro just för att göra detta enklare. Vi är inte bundna till något institut som finns på vår sida, vi har endast ett syfte och det är att göra dessa val enklare för dig.

Pluro – för ett enklare sparande.

Kategorier