Teamet på Pluro

info@pluro.se 01 August 2018, c:a 3 minuters läsning

Sparande är svårt. Låt oss hjälpa dig.

2001 fick George A. Akerlof tillsammans med två andra forskare ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne” (vanligen kallat ”Nobelpriset i ekonomi”). Nobelpriset i ekonomi är något av det absolut finaste en akademiker som pysslar med ekonomi kan vinna.

Akerlof fick priset för att han studerat marknader där säljarna hade mer information än köparna om kvaliteten på produkterna. Det kanske mest kända exemplet på en sådan marknad är marknaden för begagnade bilar. Akerlof kom fram till att på en sådan marknad finns det en stor risk att produkter av låg kvalitet konkurrerar ut produkter av hög kvalitet. Detta kallas allmänt för ett marknadsmisslyckande. Vi på Pluro är av den bestämda uppfattningen att sparandemarknaden – precis som marknaden för begagnade bilar – är en marknad som präglas av asymmetrisk information och marknadsmisslyckanden.

Vi är inte direkt ensamma om den uppfattningen. En av många aktörer med samma uppfattning som vi är Finansinspektionen, som bl.a. säger att:

”En välfungerande marknad präglas av god information om varans kvalitet och pris hos såväl köpare och säljare. På en välfungerande marknad slås produkter som inte är konkurrenskraftiga ut – konsumenter vill helt enkelt inte köpa produkter som är dyra eller dåliga (eller i värsta fall både och). Det är dock inte så det fungerar på sparandemarknaden idag. Där finns i stället ett så kallat marknadsmisslyckande, som består i att konsumenterna inte har någon möjlighet att bedöma vare sig kvalitet eller pris på produkterna.

Av ungefär samma skäl konstaterade Konsumentverket redan 2014 att finansmarknaden, i jämförelse med nästan alla andra konsumentmarknader, framstår som problematisk när det gäller konsumenternas förtroende.[2]

Dessa uttalanden från Finansinspektionen och Konsumentverket är oerhört kraftfulla. Dessutom är de fullt berättigade. Det är tragiskt hur många gånger vi behövt läsa om olika marknadsmisslyckanden på sparandemarknaden under de senaste åren, där det till syvende och sist är konsumenterna som fått ”ta smällen”.

Vi har startat Pluro för att du som funderar på att ingå ett avtal eller fatta ett beslut relaterat till sparande ska få tillgång till bättre och oberoende information och inte behöva fästa din tilltro till aktörer som ofta har en egen agenda. Vi hoppas därigenom kunna bidra till att de marknadsmisslyckanden som idag existerar minimeras och utjämna det informationsunderläge konsumenter har befunnit sig i.

För att summera:
  • Du saknar den information du behöver på sparandemarknaden och du riskerar därför att missgynnas (OBS! det är inte ditt fel); och

  • Vi ger dig den information du behöver på sparandemarknaden för att du inte ska missgynnas (OBS! det är vårt nöje).

Jämför t.ex. mellan olika aktörer på sparandemarknaden här, och bidra gärna med ditt betyg/omdöme kring den eller de aktörer som hjälper dig med ditt sparande.

Kom ihåg, kunskap är makt, och vi ger dig kunskapen om sparande du behöver för att bli mäktig på sparandemarknaden.

Vi har startat Pluro för att göra det enklare för dig som sparare att ta kontroll över din sparandesituation.

Pluro - för ett enklare sparande

[1] Finansinspektionens rapport ”Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad”, Dnr 16-1639, 3 februari 2016, s. 11.

[2] Konsumentverkets rapport 2014:14, ”Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument – underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter”, s. 9.

Kategorier