Teamet på Pluro

info@pluro.se 07 December 2017, c:a 3 minuters läsning

Pluro – varför vi behövs

Vi har läst ganska mycket medan vi skapat Pluro. Författarna som snabbt seglade upp som favoriter var Finansinspektionen. En av deras mest träffsäkra skrifter heter ”Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad” (Dnr 16-1639) och innehåller bland annat följande stycke:

På en marknad som är svår för konsumenter som sparandemarknaden skulle man kunna tänka sig att någon form av mellanhand skulle träda in och minimera, eller i bästa fall eliminera, konsumenternas underläge. Här skulle en oberoende rådgivning fylla en viktig funktion genom att granska och utvärdera produkterna avseende pris och kvalitet och ge rekommendationer till konsumenterna om hur de bör välja. Spararnas informationsunderläge skulle på så sätt minska. Problemet är dock att rådgivningen och förmedlingen på sparandemarknaden finansieras av producenterna och alltså oftast syftar till att sälja deras produkter, inte till att ge råd utifrån vad som är bäst för konsumenten.”*

Vi tar med detta långa citat för att det i ganska stor utsträckning sammanfattar vad vi på Pluro vill uppnå. Vi behöver dock vara tydliga med en sak: vi lämnar inte några råd, i juridisk mening (eller på annat sätt). Vi har inga tillstånd till att lämna råd och inte heller några planer på att skaffa några sådana tillstånd. Av detta följer att vi inte kommer att säga till dig om den där Kina-fonden du funderar på att köpa är lämplig för dig, eller om du ska vara över- eller underviktad aktier för att vi har en viss syn på börsen över kommande 12 månader. Inte heller kommer vi att säga om vi har köp eller sälj på en viss aktie, obligation eller vad du nu kan tänka dig för finansiellt instrument. Det finns det andra som gör mycket bättre än vi.

Vad vi gör är helt enkelt att underlätta för dig att utvärdera, analysera och navigera rätt mellan de institut som håller på med just de sakerna ovan. Varken mer eller mindre. I ditt sparande har du nämligen att välja mellan ett dussin stora banker, mer än fem gånger så många sparbanker, ett knappt hundratal värdepappersbolag och fler än 1 000 försäkringsförmedlare. Då förstår du säkert att det behövs en oberoende plats för sparare att inhämta och utbyta information.

Det är för dig vi gör detta och vi vill alltid bli bättre. Är det något du saknar, något du vill att vi skriver om, gör mer eller mindre av, eller helt enkelt uppmärksammar? Skicka ett mail till info@pluro.se så gör vi det här tillsammans.

Välkommen till Pluro – tveka inte att höra av er.


  * Finansinspektionens rapport ”Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad”, Dnr 16-1639, 3 februari 2016, s. 13.

Kategorier